GARANTIE
Voor alle artikelen die je bij Dogplayz koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Je hebt recht op een deugdelijk en bruikbaar product gedurende de verwachte levensduur van het product na aanschaf. Je kunt ervan uitgaan dat je bij Dogplayz een deugdelijk product koopt.

KLACHTEN
Het is desondanks mogelijk, dat zich een probleem voordoet met het door je aangeschafte product. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op: